Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Γεώργιος Χάχαλης

Αντιπρόεδροι:
Περικλής Νταβλούρος
Ιωάννης Χειλαδάκης

Μέλη:
Αλμπάνης Γ.
Βλασσοπούλου Ν.
Γράψας Ν.
Ζαχαριάδη Ε.
Ζήκα Ά.
Κότσαλος Α.
Κουτσογιάννης Ν.
Κτενάς Δ.
Κυρίκος Σ.
Λεβεντόπουλος Γ.
Μαζαράκης Α.
Μπαραμπούτης Ν.
Πατσούρας Ν.
Περπερής Α
Σιχλημήρης Η.
Σούφρας Γ.
Στραβοπόδης Π.
Τσίγκας Γ.
Χριστοδούλου Ι.